Програма за инициативите по повод 120 годишнината
от създаването на библиотеката от варненската
"Книжевна дружина" 1883 г.

. Всяка книга, придобита от библиотеката през 2003 г. носи печат :
120 години библиотека: Знание и традиция

Февруари
. 15 години Читалня Морско дело.
представяне развитието и възможностите на читалнята.

Март
. По повод своя рожден ден 21 март Библиотеката обявява дни на "Отворени врати". От 21 до 25 март са така наречените "дни без глоби".Тя призовава всички свои читатели, които по различен повод са задържали над срока за ползване книги да ги върнат. Това е апел към хората, които са забравили да върнат навреме ползваната от тях или техни близки книга. Приятелски жест на помощ към нашите читатели да преодолеят неудобството и отново от месец април при желание да бъдат редовни читатели на библиотеката.
. Стартира инициативата Деца четат на деца.
. Библиотеката обявява конкурс по следните теми за: Краен срок за предаване на творбите 30.04.2003 г. Детски и средношколски отдел на библиотеката.

21 март - Рожденият ден на библиотеката

. Изложба Варненските кметове и техните дарения - проследява първите десетилетия от живота на библиотеката и приноса на Харалан Ангелов, Михаил Колони, Кръстьо Мирски и др. за развитието й.

Април

. 10 години Немска читалня - Първата в страната.

. Изложба 100 издателства - 100 автора в залите на Немската читалня.

. Домакини на Национална Работна среща по проблемите на ранното чуждоезиково обучение - диалогът преподавател - библиотека - деца.

. Драматизация на "Хензел и Гретел" от гостуващ куклен театър по линия на Гьоте Институт. Представлението ще бъде на немски език.

. Eкспониране на картини по мотиви от произведения на Пенчо Славейков в залите на Отдел Изкуство. Съвместно с Хуманитарната гимназия.

23 април - Международен ден на книгата

. Инициатива под надслов Маратон на четящите хора - 12 часа на 12 различни сцени в града да се чете непрекъснато.

. Изложба Празникът на книгата - българската традиция и Варна.

Май

. 11-13 май - Национална конференция - Библиотеката, четящият човек и предизвикателствата на 21 век
Конференцията е продължение на основни акценти от вече проведени работни срещи, анкети, семинари, свързани с книгата, с проблемите на библиотеките, с новите технологии, читателският избор, интерпретаторските възможности.
Широката рамка отговаря на желанието на организаторите да се потърси съчетанието на различни гледни точки към четенето, като акт на изграждане на мислещия човек, гражданска позиция, активиране на възможностите на личността, нетрадиционните методи на въздействие за пробуждане на интереса към четене, технологиите и читателските интереси, процесът на интерпретация. Човекът от книгата - човекът на книгата.

11 май - заключителни тържества

. Изложба 120 издания - ценни книги от фонда на библиотеката.

. Откриване на паметна плоча на Ярослав Романчук - общественик, културен деец и уредник на библиотеката 1910-1928 г. на ул. Братя Миладинови 8. Той е създател на първия печатен каталог на библиотеката.

. Хепънинг музика и рисуване на живо в градината пред Отдел Изкуство. Съвместно с музикалното училище.

. Представяне на Летопис на библиотеката в дати.

. WEB - пространството на библиотеката под мотото Модерността е нашата традиция.

. Представяне на библиографските указатели на адрес http://www.libvar.bg/publications/ и премиера на най-новото online издание "Пенчо Славейков 1986-2002".

. Представяне на CD-ROM История на Двореца Евксиноград.

. "Стара Варна" - новите акценти в библиотечните страници от Интернет пространството на http://www.libvar.bg/old-varna.

. Обновяване на сайта на библиотеката с нови материали, свързани със Стара Варна, и историята на библиотеката - публикуване на протоколите на Книжевната дружина 1883-1887г.Designed by Web Design Team
© Copyright 2003 Public Library