"Животът на книгите във Варна"
изложба

Poster

Снимки от откриването на изложбата

На 22 октомври 2003 г. в централното фоайе на Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" от 16.30 ч. ще се открие изложбата "Животът на книгите във Варна" като част от празничните прояви посветени на 120 години от създаването на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна. Годишнината е повод да се представи на софийска сцена "духовното пространство" на книгата и любовта към нея през погледа на най-стария културен институт на град Варна.

Изложбата е разказ за пътищата и различните измерения на досега на хората с книгата. Проследява се историята на създаване на Варненската библиотека. Началото е сложено на 21 март 1883 г.

Акцент в изложбата е и първият български панаир на "прочитната книга" състоял се на 18 юли 1927 г. във Варна. Това е своеобразна основа на бъдещите национални чествания на книгата, като "дни на книгата", по-късно "седмица на книгата", чийто домакин в ранната 1928 г. е Варненската библиотека. Чрез снимков и документален материал се илюстрира развитието на тази идея в годините, за да се стигне до наши дни и до фокусните прояви, свързани с четенето и книгата, които осъществява РБ "П. Славейков" през настоящата празнична година.

Организаторите представят различните събития сред панорама от акварели и изгледи от някогашна Варна, портрети и лични вещи на видни варненски общественици-основатели на библиотеката. Една част от изложените оригинални документи и експонати са притежание на библиотеката, а други са предоставени от Музей на Възраждането-Варна, Музей за история на Варна и Държавен архив- Варна.

Експозицията завършва със съвременния образ на библиотеката и новите посоки на развитие, намерили своето отражение на Интернет страницата й.

Представени са и новите инициативи на библиотечните специалисти от Варна обърнати към четящия човек, а именно - "Деца четат на деца" и осъществения на 23 април 2003г. първи 12 часов "Маратон на четящи хора".

На откриването ще се представят и видеоклипове от създадения мултимедиен архив на Маратона, както и от Тържествената празнична сесия посветена на годишнината на библиотеката и от Националната конференция "Библиотеките, четящият човек и предизвикателствата на 21 век " състояли се 11 май 2003 г. във Варна.


Designed by Web Design Team
© Copyright 2003 Public Library