22 септември 2007 г. - откриване на документална изложба от плакати на библиотечна архитектура "Визия за библиотеката" и среща на г-жа Клаудия Лукс с колеги библиотекари