Културен календар

септември, 2002

Седмица на православната книга
Провежда се за четвърти път във Варна. Организатор е Варненска и Великопреславска Света Митрополия.
Проявата е вече традиционна и представлява изложба-базар на Православната литература, срещи с автори, както и представяния на нови книги. По време на седмицата се провеждат лекции и семинари посветени на въпроси от Църковни живот. Регионална библиотека "П. Славейков" беше домакин на първата Седмица. Темата тази година е "Мисита на Православната Църква в съвременния свят". Участие ще вземат гости от Руската, Еладската и Сръбската православни църкви.
10 септември - 16.00 часа
фоайе
Откриване на изложба посветена на 40 години от канонизацията и 280 години от рождението на Преподобни Паисий Хилендарски, както и 240 години от написването на История Славянобългарска.
Изложбата включва: първото печатно издание на "История славяноболгарская", други старопечатни книги - истории писани въз основа на "Царственика", материали от фонда на библиотеката за приноса на преподобни Паисий Хилендарски за българското Възраждане, както и книги за Зографския и Хилендарския манастири.
Семинари с участието на йеромонах Анатолий Берестов - доктор на медицинските науки, професор към катедрата за детска невропатология, към Руския държавен медицински институт, председател на храма преп. Серафим Саровски при Института по трансплантология, ръководител на Рехабилитационен душепопечителен център " Св. Йоан Кронщадски" към Крутицкото подворие за лица пострадали от наркомания, окултни учения и тоталитарни секти, председател на комисия към Руската Дума, която разследва корупцията свързана с наркотрафика в Русия.

9 септември - 15.00 часа
зала 37
Проблемите на наркозависимите.

10 септември - 15.00 часа
зала 37
Семейството и наркоманията.

11 септември - 15.00 часа
зала 37
Духовно-пастирското и терапевтичното обгрижване на наркозависимите.

12 септември - 18.00 часа
зала 37
Представяне на книгата "Да се завърнеш към живота" и среща с автора йеромонах Анатолий Берестов.

13 септември - 15.00 часа
зала 37
Окултната заплаха.

Семинарите се провеждат съвместно със сдружение "Бъдеще без дрога"

24 - 26 септември
почивната база Евксиноград
Национална работна среща на тема "Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество"
Организатори: Съюзът на библиотечните и информационните работници в България и Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, с любезното съдействие на Американски център - София

В рамките на срещата ще бъде представено участието на СБИР в проекта на Европейската комисия PULMAN, резултатите от проекта "Sister Libraries: партньорство на български и американски библиотеки от щата Колорадо" и ще обсъдят инициативи за ролята на публичните библиотеки в България за разширяването на достъпа до информация в демократичното общество.

27 септември - 18.00 часа
зала 37
"Нов космически мироглед"- Лектория на Варненския център "Рьорих"

 

  Културен календар - архив


Designed by Web Design Team
© Copyright 2002 Public Library
Начало Вашето мнение ...