Национална конференция на СБИР

"Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство"
Варна, 3 - 4 юни, 2004 г.

Полезна информация:

 


За справки се обръщайте на телефоните на СБИР: 02/987 07 34; 02/980 66 88 /264/
и на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна:  052/230 268; 052/225 884

Designed by Web Design Team
© Copyright 2004 Public Library