Снимки от Международната конференция в Закопане, Полша