Picture

Варненската библиотека си партнира ....

Народна библиотека "Пенчо Славейков" е една от петте български публични библиотеки, които се включват в мащабен проект за побратимяване с американски библиотеки от щата Колорадо. По този повод във Варна гостува делегация от специалисти по библиотечно дело, водени от главния координатор на проекта г-жа Нанси Болт.

На 27 юни 2000 г. американските гости бяха приети от кмета на Варна г-н Кирил Йорданов. На срещата бяха представени целите и насоките на проекта. Между двете страни бяха разменени материали, представящи културата и историята на Варна и град Болдър, щат Колорадо, с чиято публична библиотека ще си партнираме. Директорката на варненската библиотека Емилия Милкова предаде на гостенките от САЩ рисунки на варненски деца за Детския отдел на Балдърската библиотека и послание към американските колеги с надеждата, че връзките ще укрепват, а Интернет ще помогне разстоянията да се преодолеят по-лесно.

Г-жа Нанси Болт връчи специален плакет на директора на библиотеката г-жа Емилия Милкова, символизиращ побратимяването на двете библиотеки.

Библиотеките трябва да се ползват с подкрепата на местната власт, е становището на американските гости, споделено и от кмета на Варна г-н Кирил Йорданов.

 Прочетено в пресата ...

Народната библиотека "Пенчо Славейков" е една от петте библиотеки в България, избрана да се включи в Националния проект за побратимяване на български и американски библиотеки от щата Колорадо. По този повод е България и Варна ше гостува главния координатор на проекта г-жа Нанси Болт, която днес ще има официална среща с кмета г-н Кирил Йорданов. Тя ще връчи специален плакет на варненската библиотека и ще представи целите и насоките на проекта.

"Приемаме това като признание за водещото място, което Народната библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, има в системата на българските публичнибиблиотеки, като възможност за обогатяване на дейността ни в партньорство с библиотеката от Болдър, щата Колорадо - смята директорката г-жа Емилия Милкова. - Независимо от това, че живеем и работим в държави, твърде отдалечени една от друга като географско положение, история, култура и жизнен стандарт, ние вярваме, че ще намерим с американските си колеги общ език и възможност за партньорство, обединени около идеята за пълноценното информационно обслужване и духовно развитиена нашите съграждани."

Библиотека "Пенчо Славейков" подарява на библиотеката в Болдър изд ния, представляващи най-общо историята, културата и днешния ден на България и Варна, и детски рисунки - послание на ваненските деца до малките читатели в Болдър.

Нина Иванова


Designed by Web Design Team
© Copyright 2000 Public Library