Нова американска читалня

 

Снимки от откриването на читалнята 


Регионална библиотека "Пенчо Славейков"  откри нова американска читалня на 12 ноември от 11 часа  на адрес ул. "Ген. Паренсов" 3 в сградата на отдел "Изкуство" на библиотеката.

Читалнята бе открита от Джеймс Пардю - посланик на САЩ в България и Кирил Йорданов – кмет на Община Варна. Официални гости на тържеството бяха Яни Янев, Областен управител на Област с административен център Варна, Председателя на Общински съвет Варна Апостол Димитров, Джон Джонсън и Дафни Ставропулос от Посолството на САЩ в България.

Американската читалня се открива с подкрепата на Американския културно-информационен център, чиято цел е да популяризира културата, литературата и изкуството на САЩ.

 

Изграждането и обзавеждането на читалнята, техническото оборудване и закупуването на литературата са финансирани изцяло по проект на Държавния департамент на САЩ.

Освен дарените 1000 т. литература – справочници, енциклопедии, научно-популярна и художествена издания в читалнята ще се предоставят и англоезични книги, събирани от варненската библиотека през годините.

Наред с колекцията от разнообразна литература – ще се предлагат и енциклопедии и справочни издания отпечатани на нетрадиционни носители на информация - CD-та и DVD-та.

От своите партньори в изграждането на читалнята библиотеката получава и художествени и научно-популярни филми на различни носители, както и техника за тяхното представяне - телевизор, видео и DVD.

Ангажиментът от страна на Американският културно-информационен център е да се обновява всяка година фонда на читалнята,  като обещава да предоставя на читателите и богата, разнообразна и актуална информация.

Американската читалня е замислена и като информационен център, с постоянно обновяващи се програми, реферативни бази данни от различни области на знанието, а така също и богата културна програма - гостуване на изложби, концерти, срещи с писатели, реализиране на съвместни проекти .

Гости за откриването бяха и изпълнители от оркестъра на американския кораб "Ласал", акостирал във Варна на 12 ноември.


Designed by Web Design Team
© Copyright 2004 Public Library