Отзиви в медиите по повод 125 годишния юбилей на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"
Текст
.1.
.БИБЛИОТЕКАТА се обзаведе със скенер. // Н а р. д е л о (Варна), LXIV, N
.Регинална библиотека "П. Славейков" празнува 125-годишен юбилей – акценти от програмата.
Текст
.2.
.БИБЛИОТЕКАТА получи първото дарение за следващия юбилей. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 68, 24 март 2008, с. 12.
.Откриване на изложба "125 години в 125 книги".
Текст
.3.
.ВАРНА - столица на българската книга. // Н а р. д е л о (Варна), LXIV, N 67, 21 март 2008, с.
Текст

.4.
.ЗАХАРИЕВА, Надежда. Библиотеките да се оглеждат за пари; Интервю на Иван Големанов / Надежда Захариева. // Н а р. д е л о (Варна), LXIV, N 67, 21 март 2008, с. 8.
.Зам.-министърът на културата на посещение във Варна по повод 125-годишнината на Регионална библиотека "П. Славейков".

Текст
.5.
.КУНЕВА, Юлия и др.. Библиотеките стават интернет къщи / Юлия Кунева, Детелина Славова. // М о р с к и т р у д (Варна), N 57, 21 март 2008, с. 1, 5.
.Регионална библиотека "П. Славейков" празнува 125-годишен юбилей. Зам.-министърът на културата Надежда Захариева открива национална кръгла маса"Библиотеката- мит и реалност".
Текст
.6.
.КУНЕВА, Юлия. Книжевна дружина слага началото преди 125 г. / Юлия Кунева. // М о р с к и т р у д (Варна), N 57, 21 март 2008, с. 1, 5.
.125-годишен юбилей празнува "Регионална библиотека "П. Славейков".
Текст
.7.
.МЛАДЕНОВА, Татина. РБ "Пенчо Славейков" организира национална конференция / Татина Младенова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 64, 19 март 2008, с.
.25-годишен юбилей на библиотеката.
Текст
.8.
.МЛАДЕНОВА, Татина. Приоритет в политиката на Министерството на културата са библиотеките / Татина Младенова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 68, 21 март 2008, с. 13.
.Национална кръгла маса на тема "Библиотеката - мит и реалност" по повод 125-годишнина на Регионална библиотека "П. Славейков".
Текст
.9.
.ОТКРИТ е първият библиотечен дигитален център. // Ч е р н о м о р е Варна), IX, N 67, 22/23 март 2008, с. 5.
.Регионална библиотека "П. Славейков" празнува 125-годишен юбилей.
Текст
.10.
.СОТИРОВА, Искра. Шоколадена лотария събрала пари за библиотеката / Искра Сотирова. // 24 ч а с а м е с т е н, N 49, 11 март 2008, с. 5: с ил.
Текст
.11.
.СТЕФАНОВА, Златина. Откриват дигитална лаборатория в библиотека / Златина Стефанова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVIII, N 65, 19 март 2008, с. 2.
Текст
.12.
.ТОНОВСКИ, Васил. Увеличават субсидията за попълване на библиотечните фондове / Васил Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), IX, N 76, 21 март 2008, с. 6.
.Ив. Бъчваров, председател на варненския филиал на ССП (Съюз на свободните писатели).
Текст
.13.
.ХРИСТОВА, Донка. Варненци съградили градската библиотека [преди 125 годиини] / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 63, 18 март 2008, с. 14: с ил.
Текст
.14.
.ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА в библиотечната дейност трябва да се преодолее [Надежда Захариева, зам.-министър на културата]. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 68, 21 март 2008, с. 13.
.Национална кръгла маса на тема "Библиотеката мит-мит и реалност"по повод 125-годишния юбилей на Регионална библиотека "П. Славейков".
Текст
.15.
.ЯЛЪМОВ, Емилиян. Библиотеката ще иска повече пари за книги / Емилиян Ялъмов. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XV, N 69, 21 март 2008, с. 4.
.Национална кръгла маса "Библиотеката-мит и реалност", посветена на 125-годишнината от основаването на Регионална библиотека "П. Славейков".